top of page

매장안내

글랜뷰점 (글렌뷰 중부플라자몰)

  • 영업시간

      월~토요일: 오전 10시 ~ 오후 7시

      일요일: 오전 11시 ~ 오후 6시

  • 전화번호 : 847-967-0303

  • 주소 : 630 Milwaukee Ave. #110,                               Glenview, IL 60025

CH store_Q.jpg

네이퍼빌점 (네이퍼빌 H마트내)

  • 영업시간

      월~일요일: 오전 10시 ~ 오후 7시

    

  • 전화번호 : 224-382-0355

  • 주소 : 1295 E Ogden Ave                                            Naperville, IL 60563

IMG_0229.jpg
제품 | 구매 문의
제품 및 주문 문의 주시면 회신드리겠습니다.

Thanks for submitting!

bottom of page